Matej Cíbik

Matej Cíbik

Matej Cíbik je slovenský filozof pôsobiaci v Centre pre etiku na Pardubickej univerzite. Venuje sa etike a politickej filozofii, teóriám spravodlivosti a úlohe rovnosti v spoločnosti. Študoval na Karolovej univerzite v Prahe, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a na London School of Economics. Medzi jeho publikáciami nájdeme napríklad diela Kant a současná etika a politika, alebo Politická filozofia v predvečer Nežnej revolúcie. V roku 2017 vydal knihu zaoberajúcu sa liberalizmom a jeho vzťahom k ostatným politickým prúdom pod názvom Liberáli a tí druhí.