Jana Hulová

Jana Hulová

Jana Hulová je mentorka, prekladateľka a tanečníčka. Je členkou súboru tanečného divadla Bralen.