Ryszard Legutko

Ryszard Legutko

Ryszard Antoni Legutko (1949 - ) je označovaný za jedného z najväčších konzervatívnych európskych mysliteľov súčasnosti. Je profesorom filozofie na Jagelonskej univerzite v Krakove. Špecializuje sa na antickú a politickú filozofiu. Preložil niekoľko platónskych dialógov do poľštiny. Napísal vyše 20 kníh, v ktorých sa kriticky vyjadruje k súčasnej politickej kultúre demokracie, liberalizmu a tolerancie. Veľký ohlas vzbudila jeho „Esej o duszy polskiej“ (2008), kde plasticky vykreslil stratu historickej pamäte v súčasnej poľskej spoločnosti. V roku 2013 vydal monumentálne dielo Sokrates - Filozofia męża sprawiedliwego, ktoré získalo prestížnu cenu  tzv. Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.  V roku 2007 bol poľským ministrom školstva, v súčasnosti je poslancom v Európskom parlamente za stranu Právo a Spravodlivosť a členom frakcie konzervatívcov a reformistov.