Spevácky zbor a komorný orchester Comenius

Je zložený zo študentov rôznych ročníkov. Každoročne vystupuje na pôde Univerzity Komenského i mimo nej. V minulom roku spolu s Komorným orchestrom Ladislava Hanusa úspešne uviedol Pergolesiho Stabat mater. Aj tentokrát v orchestri vypomáhajú profesionálni hudobníci, ktorí pôsobia v renomovaných umeleckých súboroch, ako napríklad orchester Slovenského národného divadla či Musica aeterna.

Sergej Mironov, drigent Študoval na Štátnom hudobnom konzervatóriu v Kaluge v Rusku a neskôr na Hudobnej akadémii v Moskve. Od roku 1974 pôsobí na Slovensku ako dirigent, zbormajster a pedagóg hudby. Má za sebou množstvo koncertov a ocenení s najrôznejšími speváckymi zoskupeniami v klasickej i jazzovej hudbe.  Tomáš Šelc, basbarytón,  Absolvent bratislavského Konzervatória a VŠMU. Má za sebou mnoho úspešných projektov doma i v zahraničí. V súčasnosti účinkuje na doskách Slovenského národného divadla a Janáčkovho národného divadla v Brne. Je pravidelným partnerom františkánskej Scholy minor.