Emmanuel Yousaf

Emmanuel Yousaf

Otec Emmanuel Yousaf pochádza z mesta Lahore v Pakistane, kde taktiež aktuálne pôsobí ako katolícky kňaz a zároveň národný riaditeľ Katolíckej komisie pre spravodlivosť a mier (CCJP). Táto organizácia sa zameriava na obhajovanie náboženských práv kresťanov v Pakistane a mapovanie ich porušovania (nútené konverzie na islam, nábožensky motivované násilie, znevýhodňovanie, a pod.) Emmanuel Yousaf navštívi Slovensko na pozvanie pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v rámci podujatia Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom. Cieľom tejto akcie je zvyšovať verejné povedomie o stave náboženskej slobody vo svete, informovať o situácii prenasledovaných kresťanov a spájať veriacich v modlitbe. Na Slovensku je táto téma stále pomerne neznáma, pričom viac ako 300 miliónov kresťanov na svete žije v krajinách, kde sú znevýhodňovaní, prenasledovaní, či ohrození.