Matejova.min-350x350.format-jpeg.jpg

Monika Matejová

Monika Matejová, psychologička a psychoterapeutka. Pracovala s deťmi s vývinovými a emočných poruchami v Detskej fakultnej nemocnici. Dnes sa venuje terapeutickej práci s deťmi a dospelými s emočných poruchami.