Soroka.jpg

Peter Soroka

Peter Soroka, duchovný správca Pravoslávnej cirkvi v Osadnom a Hostoviciach. Obec Osadné je známa kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tamojším pravoslávnym chrámom.