Marina Casini

Marina Casini

Marina Casini je talianska právnička a bioetička. Je autorkou početných kníh, odborných aj publicistických článkov o bioetike. Venuje sa témam z oblastí ľudských práv, interrupciám, asistovanej reprodukcii, eutanázii, závetom, výhrade vo svedomí, genetickým testom či manželstve a rodine. Po štúdiách práva (s najvyšším akademickým vyznamenaním) a bioetiky získala Ph.D. v odbore Medicínska etika a bioetika na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca v Ríme. Odvtedy vyučuje témy na rozhraní práva a bioetiky a pokračuje v odbornom výskume na rovnomennej univerzite. Dr. Casini je členkou redakcie medzinárodného časopisu Inštitútu Bioetiky "Medicina e Morale" a ďalších odborných i laických časopisov či webov. Pravidelne prednáša na odborných kongresoch či v talianskych médiách.