Veronika_Poklembova.jpg

Veronika Poklembová

Veronika Poklembová je riaditeľkou ETP Slovensko - organizácie, ktorá sa dlhé roky venuje podpore znevýhodnených skupin najmä na východnom Slovensku. Teraz intenzívne pôsobia v rámci komunitných centier vo Veľkej Ide, Starej Ľubovni a na Luníku IX. Veronika vyštudovala priestorové plánovanie na STU v Bratislave, po skončení doktorandského štúdia pôsobila rok ako dobrovoľníčka v komunitnom centre a na školách v Birminghame. Potom pracovala v projektovom tíme hlavnej architektky Bratislavy a po návrate na východ v rámci programu Teach for Slovakia učila dva roky na Cirkevnej základnej škole sv. Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke. Je členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.