Veronika Bočkayová

Veronika Bočkayová je jedna z hlavných organizátorov festivalu Košické Hanusové dni. Je tiež členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa, pre ktoré v súčasnosti pracuje. Veronika študovala angličtinu a nemčinu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pochádza z nemeckého Mníchova, momentálne býva v Košiciach.