Matúš Sitár

Matúš Sitár

Matúš Sitár, PhD. (31) pochádza z Trnavy, vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj obhájil doktorát. Pracuje ako učiteľ a prekladateľ a je zodpovedný za akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa. Venuje sa metafyzike, jej vzťahu k etike, vzťahu medzi rozumom a vierou. Vo voľnom čase prekladá z latinčiny komentáre cirkevných otcov Východu a Západu k štyrom evanjeliám. Je ženatý a má jedno dieťa. Matúš je absolvent semestrálneho programu a člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.