Gabriel Lachmann

Gabriel Lachmann sa narodil v roku 1976. Vyštudoval FEI STU v Bratislave, odbor automatizácia. V roku 1999 sa stal spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom softvérovej firmy Elline s.r.o., ktorá sa venovala dodávke internetových portálov, bankových a burzových systémov. V roku 2003 koordinoval fúziu spoločností Elline a Euromove, ktorá vyústila do vzniku systémového integrátora EEA s.r.o.. Od roku 2003 pôsobí v EEA na pozícii obchodného riaditeľa. Je spoluzakladateľom OZ Utopia a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.