Rudolf Lukačka

Rudolf Lukačka v roku 1973 vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. V roku 1991 založil IT spoločnosť ELAS. Keď sa táto stala súčasťou koncernu Siemens, pôsobil v ňom ako Business Development Expert. Od roku 2008 sa venuje koučingu a konzultingu prevažne top-manažérov v službách a IT oblasti. Absolvoval špičkové tréningy pre profesionálnych koučov s medzinárodnou certifikáciou. Je členom International Coaching Federation a Slovenskej asociácie koučov. V špeciálnych projektoch zameraných na rozvoj top-manažérov vidí svoje uplatnenie a prínos v ďalšom období života.