Zora Jaurová

Umelecká manažérka Zora Jaurová vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V r. 2004-2008 pracovala ako riaditeľka národnej kancelárie európskeho grantového programu Kultúra a zastávala post viceprezidentky Culture Action Europe.  V roku 2008 bola vymenovaná do funkcie umeleckej riaditeľky projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes pôsobí ako producentka, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Nedávno prekvapila spolu s tímom umeleckých manažérov, umelcov a aktivistov uvedením projektu„Mestské centrum Stará Tržnica“.