Kristína Hrehová.jpg

Kristína Hrehová

Kristína Hrehová je rodáčka z Bratislavy. Po štúdiách matematiky na Bratislavskom matfyze a akademickom programe Kolégia Antona Neuwirtha pokračovala na PhD z ekonómie na edukačnom inštitúte CERGE v Prahe, kde sa venuje empirickej ekonómii rodiny a v bakalárskom programe Teológie křesťanských tradíc Institutu ekumenických studii Karlovej univerzity, kde skúma názory cirkevných otcov na spoluprácu Boha a človeka pri duchovnom pokroku. Pracuje ako analytička na Inštitúte sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je vydatá za spolužiaka z matfyzu, s ktorým sa spoločne vydali na cestu štúdia teológie a hľadania Božej vôle.