Janigová.jpg

Lenka Janigová

Je študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, budúca učiteľka biológie a geografie. Aktívne sa zaujíma o ekológiu, environmentalistiku a ochranu prírody a veľmi citlivo vníma súčasné globálne i lokálne krízy a problémy. Je členkou platformy Zelení Spolu, ktorá spája odborníkov a aktivistov v oblasti zelených tém. Ako dobrovoľníčka spolupracovala s o.z. Savio na viacerých humanitárnych a rozvojových projektoch, z ktorých viaceré boli zamerané práve na pomoc ľuďom postihnutým dôsledkami klimatických zmien. Počas pôsobenia v OZV NATUR-PACK, a.s. sa zasa dozvedela viac o odpadovom hospodárstve a recyklácii. Snaží sa neustále si rozširovať obzory, lebo chápe, že komplexné problémy, ktorým čelíme, si vyžadujú komplexné riešenia. Je taktiež absolventkou dvojročného kurzu Teológia pre mladých, pričom jej srdcovými témami sú kontemplatívna modlitba, trinitológia a mystická teológia.