IMG_20200909_180037.jpg

Ivana Kovaľová

Ivana Kovaľová študovala odbor Náuka o rodine na Katolíckej univerzite. Už 12 rokov sa angažuje v oblasti ochrany počatých detí. Je predsedkyňa o.z. Aliancia za život. Pracuje v školstve ako pedagóg.