Daša Leeder

Daša Leeder

Momentálne sa venujem práci s deťmi v cirkvi. Vyštudovala som evanjelikálnu teológiu v Banskej Bystrici, kde som sa v rámci bakalárskej práce venovala téme jansenizmu u Blaise Pascala. S manželom a dvoma deťmi žijem v Banskej Bystrici.