František Trstenský

František Trstenský

František Trstenský je vysokoškolský profesor, teológ a publicista. Študoval na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený v roku 1997, neskôr študoval biblické a semitské jazyky a archeológiu v Jeruzaleme. Je členom viacerých biblických a teologických združení doma i v zahraničí. Napísal množstvo publikácií s biblickým zameraním, spolupracuje s katolíckymi médiami, v ktorých často býva i hosťom. Okrem toho aktívne prispieva na svoj blog. V septembri 2023 ho pápež František vymenoval za biskupa Spišskej diecézy.