Michal Hospodár

Michal Hospodár

Otec Michal Hospodár je gréckokatolícky kňaz a pastorálny teológ. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1988. Osem rokov bol hovorcom Košickej gréckokatolíckej eparchie. Už vyše 20 rokov pôsobí na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Je ženatý a žije v Košiciach.