František Štěch

František Štěch

Je teológ a akademik. Študium začínal na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budejicoviach, kde získal aj doktorát a tiež prednášal fundamentálnu a systematickú teológiu. Momentálne pôsobí na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.