Andrej Bán

Andrej Bán

Andrej Bán je slovenský dokumentárny fotograf. V roku 1999 spoluzaložil charitatívnu organizáciu Človek v ohrození, v súčasnosti je jej predsedom. Pracuje ako reportér pre časopis .týždeň. Je autorom dvoch fotografických publikácií Iné Slovensko (2005) a Kosovo (2008).