Karol Moravčík

Karol Moravčík

Slovenský katolícky kňaz, teológ a publicista. Študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a tiež na Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej univerzity. Pôsobí ako farár v Devínskej Novej Vsi. Odborne sa venuje fundamentálnej teológii. V minulosti bol predsedom Teologického fóra, na ktorého webstránke dodnes publikuje svoje homílie. Bol spoluautorom Výzvy Teologického fóra za obnovu cirkvi, ktorá v slovenskej Katolíckej cirkvi vzbudila značný rozruch a pochybnosti o svojej zlučiteľnosti s cirkevným učením Napokon však svoj podpis pod touto výzvou odvolal. Je spoluautorom knihy Radosť evanjelia, ktorá sa stala podnetom pre zorganizovanie tejto diskusie.