Hennadiy Maksak

Hennadiy Maksak

Hennadiy Maksak je vedúcou osobnosťou ukrajinského think tanku Ukrainian Prism, ktorý sa zaoberá ukrajinskou zahraničnou a bezpečnostnou politikou. Študoval ekonómiu na Štátnom ústave pre ekonomiku a manažment v Černihive a politológiu na Varšavskej univerzite. V rokoch 2006 až 2015 bol prezidentom Polissya Foundation. V rokoch 2012 až 2014 bol členom riadiaceho výboru Eastern Partnarship Civil Society Forum. Od roku 2016 je členom riadiaceho výboru Ukrajinskej národnej platformy.