Je ľahostajnosť charakteristickou črtou slovenskej spoločnosti? Môžu sa slovenskí liberáli a konzervatívci na seba spoľahnúť v ochrane svojich slobôd? Je katolicizmus vôbec kompatibilný s liberálnou demokraciou?
Vstup: 5€/3€ (študent) Martin M. Šimečka napísal knihu, na ktorú sme čakali. Medzi Slovákmi, kniha o súčasných dejinách, je reflexiou našej spoločnosti, ktorú na Slovensku tak veľmi potrebujeme. Azda najznámejší slovenský intelektuál, autor a novinár v nej na svojom životnom príbehu mapuje a charakterizuje slovenskú spoločnosť. Kritizuje jej ľahostajnosť ako dominantnú črtu, brilantne analyzuje, čo všetko sa podpisuje na našom charaktere vrátane slovenskej prírody i načrtáva pozitívne vyhliadky do budúcnosti. Zároveň je však značne kritický ku Katolíckej cirkvi. Obviňuje ju z toho, že iba vlažne zreflektovala obdobie počas Slovenského štátu, či kolaboráciu s komunistami v Pacem in Terris. Zároveň spochybňuje kompatibilitu katolicizmu s liberálnou demokraciou, keď tvrdí, že Katolícka cirkev lásku k blížnemu nahradila láskou k životu (obrana nenarodeného života). „Nie je paradox, že vo vulgárnom poňatí Darwina sa dnes katolícka cirkev chtiac – nechtiac ocitá po boku fašistov?“ (s. 115). Nielen o kresťankej identite Slovenska budú diskutovať intelektuáli: liberál Martin M. Šimečka, katolík František Mikloško a profesor literatúry a znalec slovenských dejín Peter Zajac.
Martin M. Šimečka

Martin M. Šimečka

Martin Milan Šimečka je synom filozofa Milana Šimečku. Vyrastal a dospieval niekde medzi Dominikom Tatarkom, Martinom Bútorom a Karlom Schwarzenbergom, športoviskami a knihami. Ako dieťa z rodiny disidenta nemohol študovať na vysokej škole. Pred rokom 1989 pracoval v robotníckych zamestnaniach. Pred revolúciou publikoval v samizdate, v roku 1990 založil vydavateľstvo Archa. Na konci 90. rokov bol šéfredaktorom týždenníka Domino-fórum. V rokoch 1999 až 2006 bol šéfredaktorom denníka SME, potom editorom a šéfredaktorom českého časopisu Respekt. Na jeseň v roku 2016 prešiel z Respektu do Denníka N. Práve tu mu aj vyšla kniha Medzi Slovákmi.
František Mikloško

František Mikloško

František Mikloško je členom Čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa. Pred rokom 1989 bol disidentom, aktivistom takzvanej Tajnej cirkvi. Patril k organizátorom významnej pokojnej verejnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v roku 1988, známej ako Sviečková manifestácia. František Mikloško sa v novembri 1989 stal členom Verejnosti proti násiliu. Od roku 1992 bol členom Kresťanskodemokratického hnutia. Poslancom Slovenskej národnej rady bol od roku 1990 do júla 2010. Napísal dve publikácie. Knihu Čas stretnutí (1996), ktorá je ponovembrovou reflexiou. Publikácia Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991) sa venuje osudom katolíckej cirkvi v rokoch 1948 – 1989.
Peter Zajac

Peter Zajac

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý predseda politickej strany OKS. Bol jedným zo zakladajúcich členov VPN. Peter Zajac je pôvodným povolaním literárny vedec. Pracuje ako vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Je emeritným profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. V rokoch 1990 – 1991 bol prvým predsedom slovenského centra P.E.N. V rokoch 1991 – 1992 bol členom Prezídia ČSAV. V jeho literárnej tvorbe nachádzame diela, ako napr. Pulzovanie literatúry (1993), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004).