Peter Zajac

Peter Zajac

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý predseda politickej strany OKS. Bol jedným zo zakladajúcich členov VPN. Peter Zajac je pôvodným povolaním literárny vedec. Pracuje ako vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Je emeritným profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. V rokoch 1990 – 1991 bol prvým predsedom slovenského centra P.E.N. V rokoch 1991 – 1992 bol členom Prezídia ČSAV. V jeho literárnej tvorbe nachádzame diela, ako napr. Pulzovanie literatúry (1993), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004).