Prečo je feminizmus pre spoločnosť dôležitý? Do akej miery má byť žena vo vzťahu slobodná (nezávislá)? Je poslušnosť ženy voči partnerovi vhodná alebo prekonaná?
Vstupné: dobrovoľné. Vedeli ste, že existuje kresťantský feminizmus? Na čom sa zhodne so sekulárnym feminizmom? Diskutovať o spoločných i rozdielnych záujmoch a cieľoch kresťanského a sekulárneho feminizmu, o vnímaní ženy a jej poslania, o vnímaní muža a jeho autority, o dvorení či potrebe súhlasu otca nevesty k sobášu, o materstve aj kariére budú novinárka, politička a občianske aktivistky. Sú dnes ženy na Slovensku spoločensky rovnocenné? Môže byť žena spokojná a šťastná aj bez detí? Kde sa končí galantnosť a začína obťažovanie?
Ria Gehrerová

Ria Gehrerová

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Má 25 rokov a je reportérkou Denníka N. Venuje sa domácim témam, právam žien a menšín. Za texty o sexuálnej asistencii pre ľudí s hendikepom, o menštruácii a o dievčati zneužívanom miestnym farárom vyhrala dva roky po sebe súťaž Štúrovo pero. Predtým pracovala ako editorka pre Teraz.sk a SkolskyServis.sk. Prispieva aj do magazínu QYS, ktorý je určený pre mladých queer ľudí. Na taške nosí dva odznaky - jeden s dúhovou vlajkou a nápis “Takto vypadá feministka”.
Ľubica Rozborová

Ľubica Rozborová

Ľubica Rozborová pracuje na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, MPSVR SR, kde sa primárne venuje problematike násilia na ženách a ľudsko-právnym mechanizmom v rámci OSN. Koordinovala projekt vzniku Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie ako aj celoštátnu kampaň "Pretože hovorím nie". Kampaň bola zameraná na zvýšenie povedomia o sexuálnom násilí a túto tému prvýkrát otvorila slovenskej verejnosti. Ľubica pravidelne prednáša na medzinárodných fórach a vysokých školách. Študovala na Univerzite v Osle na Fakulte práva odbor ľudské práva a na Fakulte sociálnych vied mierové a vojnové štúdiá. Takisto študovala na London School of Economics and Political Science a Univerzite Komenského. Pracovne pôsobila aj vo Francúzsku a vo Washingtone D.C. Medzi jej hlavné expertné oblasti patria: ľudské práva, rodová rovnosť, násilie na ženách, medzinárodné právo verejné – ľudské práva, právo ozbrojených konfliktov, medzinárodné kriminálne právo a strategické plánovanie.
Anna Verešová

Anna Verešová

Anna Verešová – založila a 18 rokov riadila neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorá poskytuje služby krízovej intervencie osamelým tehotným ženám v núdzi  a obetiam domáceho násilia. Vo voľbách do NR SR v roku 2016 bola zvolená za poslankyňu za hnutie OĽANO. V parlamente sa venuje sociálnej a rodinnej politike, službám zamestnanosti a ľudskoprávnym témam.  Je predsedníčkou Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Mária Raučinová

Mária Raučinová

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Získala doktorát z farmácie, licenciát z morálnej teológie a doktorát z pastorálnej teológie. Dlhodobo sa venuje téme ženy na pôde teologickej fakulty a v spoločensko-politickom priestore. Zaoberá sa tiež bioetickými témami, je konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Patrí k zakladajúcim členkám Katolíckeho hnutia žien Slovenska a päť rokov ho zastupovala v Európskej aliancii katolíckych ženských organizácií. Pätnásť rokov pôsobila v odbore farmácie, pätnásť rokov v redakcii Katolíckych novín. V súčasnosti pôsobí vo Fóre života, kde sa venuje problematike ochrany života a dialógu s feminizmom. Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zasadzuje sa za výraznejší hlas žien v Cirkvi i spoločnosti a užšiu partnerskú spoluprácu mužov a žien vo všetkých oblastiach života.