Theology

Manželstvo na celý život (Výzvy pre súčasné kresťanstvo)

Rešpektovaný americký kardinál o náuke Katolíckej cirkvi o manželstve a rodine
Ako má Cirkev hlásať pravdu o manželstve v dnešnom svete? Je Cirkev staromódna a nemilosrdná, keď trvá na nerozlučiteľnosti manželstva? Ako možno pomôcť rozvedeným veriacim?
Vstup: 7€/4€ (študent) Raymond Leo kardinál Burke patrí k najzanietenejším zástancom tradičného katolíckeho učenia o manželstve a rodine,  ako bolo v našich časoch sformulované sv. Jánom Pavlom II. Akékoľvek nejasné tvrdenia apoštolskej exhortácie Amoris laetitia treba podľa neho vykladať práve v súlade s týmto učením. Vo svojej prednáške bude kardinál Burke obhajovať stanovisko, že celoživotná manželská vernosť je napriek svojej náročnosti jedinou cestou zodpovedajúcou pravej láske a milosrdenstvu. Kardinál tiež načrtne spôsoby, ako by cirkevné spoločenstvo mohlo pomôcť veriacim, ktorí boli opustení manželským partnerom alebo z vážnych dôvodov nemôžu pokračovať v manželskom spolužití a tiež sa dotkne aj najväčších výziev, ktorým čelí súčasná Cirkev.
Raymond Leo Burke

Raymond Leo Burke

Pred svojim povolaním do pápežskej kúrie v Ríme pôsobil Raymond Leo Burke v USA ako biskup diecézy La Crosse (1995-2003) a arcibiskup v St. Louis (2003-2008). Pápež Benedikt XVI. ho v r. 2008 menoval za Prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, ktorá z pápežovho poverenia pôsobí ako najvyššia súdna inštancia v Katolíckej cirkvi. V Novembri 2010 pápež Benedikt kreoval Raymonda Lea Burkea za kardinála. Burkeovo pôsobenie na čele Apoštolskej signatúry sa skončilo v r. 2014, keď ho pápež František menoval za Patróna Suverénneho rádu Maltézskych rytierov. V septembri 2017 František zároveň kardinála Burkea vymenoval za člena Apoštolskej signatúry.