Raymond Leo Burke

Raymond Leo Burke

Pred svojim povolaním do pápežskej kúrie v Ríme pôsobil Raymond Leo Burke v USA ako biskup diecézy La Crosse (1995-2003) a arcibiskup v St. Louis (2003-2008). Pápež Benedikt XVI. ho v r. 2008 menoval za Prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, ktorá z pápežovho poverenia pôsobí ako najvyššia súdna inštancia v Katolíckej cirkvi. V Novembri 2010 pápež Benedikt kreoval Raymonda Lea Burkea za kardinála. Burkeovo pôsobenie na čele Apoštolskej signatúry sa skončilo v r. 2014, keď ho pápež František menoval za Patróna Suverénneho rádu Maltézskych rytierov. V septembri 2017 František zároveň kardinála Burkea vymenoval za člena Apoštolskej signatúry.