• Je Cirkev len múzeálna inštitúcia?
  • Je možný prienik viery a moderného umenia?
  • Ako dnes stavať kostol?
Starý kostol a súčasné umenie; viera, spiritualita a umelci, architekti dneška – dva svety, ktoré nemajú nič spoločné? Je cirkev naozaj len muzeálna inštitúcia, v ktorej má domov len dávno minulá kultúra a podivná ghettoidná výtvarničtina, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo sa dá vidieť v Tate Modern alebo MoMA? Prečo vzniká tak málo dobrých cirkevných stavieb, ktoré sa svojou kvalitou vyrovnajú tomu, čo nám zanechala gotika či barok? Ako sa dnes má stavať kostol? A ako by sa mal používať ten starý? A koľko priestoru sa vlastne zmestí na jedno miesto? Tieto otázky si kladie a bude na ne hľadať odpovede český architekt Norbert Schmidt.
Norbert Schmidt

Norbert Schmidt

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt pracuje ako architekt v AP ateliéri Josefa Pleskota, kde okrem iného pracoval na projektoch obnovy študentského kostola Sv. Rodiny v Českých Budejoviciach, obnovy kaplnky Parlamentu Českej Republiky, úpravy liturgického priestoru kostola Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradoch či obnovy pražského dominikánského kláštora u Sv. Jiljí. Norbert Schmidt je tiež tvorcom návrhu schránky pre pozostatky a úpravy miesta posledného odpočinku kňaza Jozefa Toufara v Číhošti (2015) alebo navrhoval nový kríž pre vežu gotického chrámu sv. Jakuba na Kutnej Hore (2016). Okrem toho je autorom knihy Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru (Triáda 2017), v ktorej píše predovšetkým o intervenciách popredných českých a zahraničných umelcov v akademickom kostole Najsv. Salvátora pri Karlovom moste, kde tieto intervencie už desať rokov ako kurátor doprevádza. Norbert Schmidt pracuje na aktivitách kultúrnej platformy Dominikánská 8 pri pražskom dominikánskom kláštore. Je tiež vedúcim Centra teológie a umenia na Katolíckej teologickej fakulte UK v Prahe a redaktorom teologickej revue Salve.