Norbert Schmidt

Norbert Schmidt

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt pracuje ako architekt v AP ateliéri Josefa Pleskota, kde okrem iného pracoval na projektoch obnovy študentského kostola Sv. Rodiny v Českých Budejoviciach, obnovy kaplnky Parlamentu Českej Republiky, úpravy liturgického priestoru kostola Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradoch či obnovy pražského dominikánského kláštora u Sv. Jiljí. Norbert Schmidt je tiež tvorcom návrhu schránky pre pozostatky a úpravy miesta posledného odpočinku kňaza Jozefa Toufara v Číhošti (2015) alebo navrhoval nový kríž pre vežu gotického chrámu sv. Jakuba na Kutnej Hore (2016). Okrem toho je autorom knihy Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru (Triáda 2017), v ktorej píše predovšetkým o intervenciách popredných českých a zahraničných umelcov v akademickom kostole Najsv. Salvátora pri Karlovom moste, kde tieto intervencie už desať rokov ako kurátor doprevádza. Norbert Schmidt pracuje na aktivitách kultúrnej platformy Dominikánská 8 pri pražskom dominikánskom kláštore. Je tiež vedúcim Centra teológie a umenia na Katolíckej teologickej fakulte UK v Prahe a redaktorom teologickej revue Salve.