Vstupenku na BHD Konferenciu: Odkiaľ prichádzame si môžete kúpiť TU.

Jaroslav Daniška

Jaroslav Daniška

Jaroslav Daniška je šéfredaktorom denníka Štandard. Píše o politike, kultúre a náboženstve, študoval v Trnave, Prahe a Varšave. Jaroslav písal pre týždeník Týždeň, konzervatívny denník Postoj. Bol šéfredaktorom revue pre modernú katolícku kultúru - Impulz. Na Rádiu Slovensko má reláciu K2 venovanú kultúrnym osobnostiam, ktoré nie sú celebritami. Na Rádiu Devín je súčasťou relácie Reflektor, spolu s Jurajom Šústom a Štefanom Chrappom. Takisto je moderátorom diskusnej relácie RTVS Do kríža.

hajko.jpg

Jozef Hajko

Pôsobí ako analytik a publicista. Žije v Bratislave. Pracoval v médiách ako ekonomický redaktor, naposledy v týždenníku Trend vo funkcii šéfredaktora. Je autorom viacerých kníh zameraných na ekonomické, spoločenské témy a históriu.

Fotka_Branislav Michalka.jpg

Branislav Michalka

Branislav Michalka, publicista a redaktor internetového portálu Christianitas.

sajda.jpg

Peter Šajda

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD. je slovenský filozof a dominikánsky rehoľník. Vzdelanie získal na Filozofickej fakulte UK a Ženevskej univerzite. Venuje sa antropologickým, etickým, filozoficko-náboženským a sociálno-politickým témam v nemeckom idealizme, filozofii existencie, neomarxizme a modernom katolicizme. Je autorom veľkého množstva odborných publikácií a členom viacerých odborných spoločností, medzi inými spolupracuje s s Výskumným centrom Sørena Kierkegaarda v Kodani. V súčasnosti je pracovníkom Filozofického ústavu SAV a pedagógom na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

He is currently an internal PhD student at Charles University in Prague. His research focuses on the history of Catholic political thought in the 20th century. He holds a bachelor's degree in political science from Heidelberg and Cambridge and a master's degree in history from Oxford. He graduated from the Kolegium Antona Neuwirtha and collaborates with the Ladislav Hanus Fellowship, where he leads academic seminars and co-organizes the Bratislava Hanus Days Festival. In recent years, he has worked as a political advisor in the National Council of the Slovak Republic and at the Ministry of Defence of the Slovak Republic