• Does Christian need a psychiatrist or psychologist ?
  • How to distinguish if one need a confession or a shrink?

In the last couple of years, there has been a new trend among Christians to consult a life difficulties with secular specialist in the field of Psychology , Psychiatry or Life couch. This phenomenon, widespreaded globaly, even increased during pandemic. As secular people, even Christians suffer from depression, anxiety or other severe disorders as well.

At some point, it could be difficult to recognize, when is a healing prayer or exorcism needed. On the contrary, few visits to a psychologist and medication prescribed could serve the need.

Several important themes about mental health will emerged from discussion with Father Bishop (and exorcist) Marek Forgáč, Czech psychologist in pastoral care Kateřina Lachmanová and young woman Mária, who has gone through depression for many years and helps others with sharing personal experience.

RNI-Films-IMG-BC489AE9-8C11-44F6-AC55-D240D37A54CC-scaled-e1604592822146.jpg

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, THD. študovala ekonómiu na VŠB v Ostrave, po prevrate pôsobila tri roky v evanjelizačnej škole na Malte a potom v Pastoračnom stredisku v Prahe. Postgraduálne študovala teológiu a psychológiu v Ríme. Desať rokov sa venovala psychoterapii a prednáškovej činnosti a vyučovala na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity. Bývala šéfredaktorkou Karmelitánskeho nakladateľstva, momentálne pracuje pre ďalšie dve nakladateľstvá a v dramaturgii diskusných relácií TV Noe. Napísala viacero kníh, napr. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Laická spiritualita či Karikatury Boha.

unnamed.jpg

Mária Siváňová

Mária má 25 rokov a pochádza zo Spiša. Na hranici dospelosti bola nútená vyhľadať odborníkov pre pretrvávajúce depresie a panické stavy. Po rokoch hľadania a úspešnej liečby cíti, že jej poslaním je hovoriť o svojej skúsenosti. Absolvovala tiež Kolégium Antona Neuwirtha, pre ktoré momentálne pracuje.

forgac-3.jpg

J. E. Mons. Marek Forgáč

Študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme. Bol duchovným správcom UPC v Košiciach. Prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny. Svoje odborné služby poskytuje pri prijímaní kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde. V roku 2016 bol konsekrovaný za košického pomocného biskupa.

terka02.jpg

Tereza Kmotorková

Tereza Kmotorková is an inspiring woman, a trained actress and artist who has been a member of the SP community for more than ten years. Originally from Banská Bystrica, she studied acting at the JAMU in Brno and later completed postgraduate studies in physical theatre in Switzerland. Currently, in addition to her artistic activities, she is a member of the Godzone team and participates in the organization of various events (e.g. the women's conference Nesputana).