forgac-3.jpg

J. E. Mons. Marek Forgáč

Študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme. Bol duchovným správcom UPC v Košiciach. Prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny. Svoje odborné služby poskytuje pri prijímaní kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde. V roku 2016 bol konsekrovaný za košického pomocného biskupa.