• Čo môže povedať matematický génius, teológ a filozof dnešnému človeku?
  • Prečo sa k Pascalovi hlásia tak katolíci ako aj protestani?
  • Oplatí sa staviť si tzv. "Pascalovu stávku"?

Blaise Pascal, ktorého 400. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname, bol fenomenálny vedec: matematik, fyzik, ale aj filozof, prozaik a teológ. Napriek krátkemu životu (39 rokov) po ňom ostalo množstvo zaujímavých objavov a myšlienok, ktoré významne ovplyvnili Európu a Západnú civilizáciu. Jeho život zameraný na hľadanie pravdy a prežívanie viery s dôrazom na osobnú skúsenosť Boha je inšpirujúcim tak pre katolíkov ako aj pre protestantov. Pascal inklinoval k sv. Augustínovi, k jansenizmu, mal spory s Jezuitmi... Jeho tzv. Pascalova stávka o tom, prečo sa oplatí staviť na Božiu existeciu, vzbudzuje vášne dodnes... Diskutovať budú protestantský teológ a cirkevná historička s katolíckym filozofom a matematikom.

Gašpar Fronc

Gašpar Fronc

Mons. Gašpar Fronc je katolícky kňaz. Prednáša filozofiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Venuje sa otázkam filozofie prírody a s ňou súvisiacimi témami vzťahov medzi teológiou, prírodnými vedami a matematikou. Predmetom jeho záujmu sú témy, ktoré mnohí považujú za údajné konflikty, predovšetkým renesančné podoby heliocentrizmu a otázky darwinizmu. Druhou oblasťou záujmu sú témy slobody, zodpovednosti a ľudských práv.

Pavel-Henes

Pavel Hanes

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. pôsobí na Katedre teológie a katechetiky KTK na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od jej založenia v roku 1993. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, spolupracoval na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V r. 2019 bol prezidentom SR menovaný za profesora teológie. V súčasnosti je prof. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci Bc. a Mgr. študijných programov študijného odboru teológia. Popri svojej bohatej domácej prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, v rámci svojej odbornosti absolvoval viacero odborných zahraničných stáží.

Daša Leeder

Daša Leeder

Momentálne sa venujem práci s deťmi v cirkvi. Vyštudovala som evanjelikálnu teológiu v Banskej Bystrici, kde som sa v rámci bakalárskej práce venovala téme jansenizmu u Blaise Pascala. S manželom a dvoma deťmi žijem v Banskej Bystrici.

Simon_head

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský works as a university teacher at Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics of Comenius University. During his doctoral studies he was interested in the regular languages and automata, which are also the main topics of his university lectures now. He also makes a living at programming. He is a member of SLH, where he leads some lessons within the year academic programme. He particularly likes the lessons about G.K.Chesterton´s book Orthodoxy. In his free time, he usually enjoys hockey, vineyard and spends time conserving the ruins of Katarínka. He is married. Although he lives in Bratislava together with his wife, he is proud of his rural origin.

Lukáš Krivošík

Lukáš Krivošík

Lukáš Krivošík pochádza z Prievidze, vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Pracoval ako redaktor časopisu .týždeň, kde mal na starosti rubriku Ekonomika a Klub. Momentálne je redaktorom Konzervatívneho denníka Postoj. Knihu Neži v lži od Roda Drehera preložil z angličtiny do slovenčiny. Lukáš je absolvent semestrálneho programu a člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.