Gašpar Fronc

Gašpar Fronc

Mons. Gašpar Fronc je katolícky kňaz. Prednáša filozofiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Venuje sa otázkam filozofie prírody a s ňou súvisiacimi témami vzťahov medzi teológiou, prírodnými vedami a matematikou. Predmetom jeho záujmu sú témy, ktoré mnohí považujú za údajné konflikty, predovšetkým renesančné podoby heliocentrizmu a otázky darwinizmu. Druhou oblasťou záujmu sú témy slobody, zodpovednosti a ľudských práv.