• Je antikoncepcia vždy problém?
  • Čo má obsahovať sexuálna výchova?
  • Ako sexualita (ne)súvisí s identitou mladého človeka?

Sexuálna revolúcia v 60. rokoch vytrhla sexualitu z manželských a rodinných väzieb. V dnešnej kultúre sa sex považuje za najdôležitejší prvok ľudskej identity, ale zároveň nikdy nebol tak skomercionalizovaný a zvulgarizovaný (pornografia), ako je to dnes. Ako čeliť tomuto falošnému kultúrnemu povedomiu a zároveň si zachovať pravý pohľad na sexualitu? Tak v živote mladých ľudí ako aj manželov? O tom sa bude rozprávať poľský kapucín a manželský poradca Ksawery Knotz s ďalšími vzácnymi hosťami z oblasti zdravotníctva a školstva.

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

Pri tomto podujatí bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

Buy a ticket!

Ticket Festival ticket Streaming ticket

Introducing our speakers!

Ksawery Knotz

Ksawery Knotz

Ksawery Knotz OFM Cap je poľský rímskokatolícky kňaz, kapucín, doktor pastorálnej teológie, autor viacerých kníh a zakladateľ úspešného poľského internetového portálu s názvom Szansa spotkania (príležitosť stretnúť sa). Venuje sa pastorácii manželov a rodín a pravidelne pre nich organizuje duchovné obnovy.

Ivan Wallenfels

Ivan Wallenfels

Lekár MUDr. Ivan Wallenfels so spolupracovníkmi pracujú už dvanásť rokov v gynekologickej ambulancii Gianna v Žiline, zriadenou Fórom života a Žilinskou diecézou. Na ambulancii sú dodržiavané princípy katolíckej bioetiky - citlivý prístup k pacientkam a ich plodnosti, i úcta k počatému životu. Ivan Wallenfels vychováva s manželkou Martinou, tiež lekárkou, šesť detí.

prof. Mrázová

Mariana Mrázová

Prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD, MHA je lekárka, vysokoškolská profesorka a matka 4 detí. Má špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo a je odborníčkou na obezitológiu. Počas covidu bola členkou Národného krízového klinického tímu aj ministerského intervenčného tímu. Pôsobila aj ako členka dalších projektových tímov na Ministerstve zdravotníctva. Je prorektorkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre doktorandské štúdium a zakladateľkou Inštitútu pre prevenciu a intervenciu.

bartek.jpg

František Bartek

František Bartek studied philosophy at the Catholic University in Ružomberok. He is also a graduate of the Anton Neuwirth College and the semester program of the Ladislav Hanus Fellowship, for which he later worked. In the past, he also worked as an assistant to a member of the Slovak National Assembly. He is one of the founding members of the Catholic Gentlemen's Club. Francis is also a co-author of the book "Joseph 2.1", subtitled: What does it mean to be a man of the Gospel in the 21st century? He is currently studying the theology of marriage and family at the International Pontifical Institute in Austria.