prof. Mrázová

Mariana Mrázová

Prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD, MHA je lekárka, vysokoškolská profesorka a matka 4 detí. Má špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo a je odborníčkou na obezitológiu. Počas covidu bola členkou Národného krízového klinického tímu aj ministerského intervenčného tímu. Pôsobila aj ako členka dalších projektových tímov na Ministerstve zdravotníctva. Je prorektorkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre doktorandské štúdium a zakladateľkou Inštitútu pre prevenciu a intervenciu.