• Ako nasledovať Dobrého Pastiera v spoločnosti, ktorá sa odcudzila prírode aj Bohu a radšej verí v moc technológií a peňazí?
  • Ako budovať spoločenstvá v prostrediach, kde sa navzájom nepotrebujeme?
  • Dá sa vôbec žiť autentické kresťanstvo v mestskom, digitálnom a virtuálnom svete?

Rapídny pokrok nás totálne oslobodil od prírody, v ktorej sme oddávna žili a kvôli ktorej sme sa navzájom potrebovali. Ďakovanie za úrodu, či požehnávanie polí nás už nespája, obraz dobrého pastiera, či plodnej ratolesti sa stali metaforou z minulosti. Práca z domu a online nákupy zaručili, že si na všetko vystačíme sami, prežitie i osobné šťastie už nezávisia od stabilných vzťahov. S tým prichádza aj veľké osamotenie človeka. Potrebujeme obnoviť náš vzťah s prírodou, aby sme obnovili náš vzťah s Bohom?

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

Prihlás sa ako náš dobrovoľník a získaj vstup zadarmo!

Buy a ticket!

Ticket Festival ticket Streaming ticket

Introducing our speakers!

Justína Betinska

Justína Betinská

Justína Betinská je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa. Študovala na Masarykovej unvierzite v Brne, Bolonskej univerzite a na Univerzite v Yorku, kde sa špecializovala na sociálnu spravodlivosť a vzdelávanie. Pracovala v bankovom sektore a po niekoľkých rokoch v Anglicku sa s manželom vrátili na Slovensko. V obci Prestavlky pri Žiari nad Hronom si založili permakultúrnu záhradu, kde žijú s dvomi deťmi.

Barbora Okruhlanska

Barbora Okruhľanská

V podcaste Digitálni rodičia vzdeláva Barbora Okruhlanská rodičov a učiteľov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách. Cieľom je priblížiť im svet ich detí, aby ho nielen lepšie pochopili, ale boli v ňom aj správnymi sprievodcami vo výchove. Vyštudovala Masmediálnu fakultu Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, pracovala ako šéfredaktorka, odborná redaktorka či marketingová špecialistka. Je riaditeľkou digitálnej a eventovej agentúry PS:Sunrise v Košiciach. Venuje sa prednášaniu a redakčnej činnosti o mediálnej výchove v digitálnom svete. S manželom a dvomi deťmi žije v Košiciach.

František Trstenský

František Trstenský

František Trstenský je vysokoškolský profesor, teológ a publicista. Študoval na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený v roku 1997, neskôr študoval biblické a semitské jazyky a archeológiu v Jeruzaleme. Je členom viacerých biblických a teologických združení doma i v zahraničí. Napísal množstvo publikácií s biblickým zameraním, spolupracuje s katolíckymi médiami, v ktorých často býva i hosťom. Okrem toho aktívne prispieva na svoj blog. V septembri 2023 ho pápež František vymenoval za biskupa Spišskej diecézy.

bartek.jpg

František Bartek

František Bartek studied philosophy at the Catholic University in Ružomberok. He is also a graduate of the Anton Neuwirth College and the semester program of the Ladislav Hanus Fellowship, for which he later worked. In the past, he also worked as an assistant to a member of the Slovak National Assembly. He is one of the founding members of the Catholic Gentlemen's Club. Francis is also a co-author of the book "Joseph 2.1", subtitled: What does it mean to be a man of the Gospel in the 21st century? He is currently studying the theology of marriage and family at the International Pontifical Institute in Austria.