Justína Betinska

Justína Betinská

Justína Betinská je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa. Študovala na Masarykovej unvierzite v Brne, Bolonskej univerzite a na Univerzite v Yorku, kde sa špecializovala na sociálnu spravodlivosť a vzdelávanie. Pracovala v bankovom sektore a po niekoľkých rokoch v Anglicku sa s manželom vrátili na Slovensko. V obci Prestavlky pri Žiari nad Hronom si založili permakultúrnu záhradu, kde žijú s dvomi deťmi.