illustration-024
Philosophy

Sokratov recept na šťastnú smrť

Prednáška poľského historika filozofie o umení zmysluplne žiť. V angličtine s tlmočením.
Je kritické seba-skúmanie nevyhnutné pre šťastný život? Prečo byť spravodlivý, ak sa zdá, že je výhodnejšie byť nespravodlivý? Mal by každý človek byť ochotný radšej stratiť život ako pravdu?
V čom spočíva šťastný život? Život, ktorý má zmysel? Sokrates, paradoxne napriek tvrdeniu, že vie, že nič nevie, dáva na túto otázku jasné odpovede: vydarený život sa riadi pravdou, ktorú treba neustále hľadať. Láska k pravde má byť vždy silnejšia ako láska k bohatstvu, moci a úspechu. Štastný je ten, kto sa stará predovšetkým o svoju dušu, aby bola cnostná. Kto sa neriadi módou ani väčšinou, ale rozumom. Kto viac poslúcha Boha, než ľudí. Cieľom prednášky významného poľského historika filozofie Ryszarda Legutka bude ukázať, či Sokratove ideály platia aj v dnešnej dobe. Oplatí sa aj nám žiť tak, ako žil Sokrates?
ryszard antoni legutko

Ryszard Legutko

Ryszard Antoni Legutko (1949 - ) has been described as one of the greatest conservative European thinkers of our time. He is a professor of philosophy at the Jagiellonian University in Krakow. He specializes in ancient and political philosophy. He has translated several Platonic dialogues into Polish. He has written over 20 books in which he critically comments on the contemporary political culture of democracy, liberalism and tolerance. His "Essay on the Polish Soul" (2008), in which he vividly depicts the loss of historical memory in contemporary Polish society, was highly acclaimed. In 2013, he published a monumental work Socrates - Philosophy of a Righteous Man, for which he was awarded the prestigious Józef Mackiewicz Prize. In 2007 he was Polish Minister of Education, and is currently a member of the European Parliament for the Law and Justice Party and a co-chairman of the Conservatives and Reformists Group.