Je kritické seba-skúmanie nevyhnutné pre šťastný život? Prečo byť spravodlivý, ak sa zdá, že je výhodnejšie byť nespravodlivý? Mal by každý človek byť ochotný radšej stratiť život ako pravdu?
V čom spočíva šťastný život? Život, ktorý má zmysel? Sokrates, paradoxne napriek tvrdeniu, že vie, že nič nevie, dáva na túto otázku jasné odpovede: vydarený život sa riadi pravdou, ktorú treba neustále hľadať. Láska k pravde má byť vždy silnejšia ako láska k bohatstvu, moci a úspechu. Štastný je ten, kto sa stará predovšetkým o svoju dušu, aby bola cnostná. Kto sa neriadi módou ani väčšinou, ale rozumom. Kto viac poslúcha Boha, než ľudí. Cieľom prednášky významného poľského historika filozofie Ryszarda Legutka bude ukázať, či Sokratove ideály platia aj v dnešnej dobe. Oplatí sa aj nám žiť tak, ako žil Sokrates?
Ryszard Legutko

Ryszard Legutko

Ryszard Antoni Legutko (1949 - ) je označovaný za jedného z najväčších konzervatívnych európskych mysliteľov súčasnosti. Je profesorom filozofie na Jagelonskej univerzite v Krakove. Špecializuje sa na antickú a politickú filozofiu. Preložil niekoľko platónskych dialógov do poľštiny. Napísal vyše 20 kníh, v ktorých sa kriticky vyjadruje k súčasnej politickej kultúre demokracie, liberalizmu a tolerancie. Veľký ohlas vzbudila jeho „Esej o duszy polskiej“ (2008), kde plasticky vykreslil stratu historickej pamäte v súčasnej poľskej spoločnosti. V roku 2013 vydal monumentálne dielo Sokrates - Filozofia męża sprawiedliwego, ktoré získalo prestížnu cenu  tzv. Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.  V roku 2007 bol poľským ministrom školstva, v súčasnosti je poslancom v Európskom parlamente za stranu Právo a Spravodlivosť a členom frakcie konzervatívcov a reformistov.