illustration-025
Politics

Liberáli vs. konzervatívci: kto má pravdu?

Myšlienkový stret poľského konzervatívca a slovenského liberála. Diskusia v anglickom jazyku s tlmočením.
Prečo som konzervatívec/prečo som liberál? Malo by byť náboženstvo súčasťou politického alebo iba súkromného života? V čom sa konzervatívci a liberáli líšia v názoroch na EU, manželstvo, postavenie žien a potraty?
Liberalizmus a konzervativizmus stoja proti sebe. Liberáli sú presvedčení, že pravdu má liberalizmus, a konzervatívci sú presvedčení, že liberáli sa mýlia a pravdu majú oni. Postoje sú vyhrotené. Azda už od francúzskej revolúcie sú tí druhí "nerozumní, bigotní, fanatickí". Liberáli zdôrazňujú právo jednotlivca na slobodu, konzervatívci častejšie hovoria o práve politického spoločenstva na zdieľanú kultúru. Obe skupiny majú svoje vlastné kruhy. Málokedy sa však spolu stretnú, aby v diskusii zistili, ako je to naozaj. Cieľom diskusie poľského konzervatívca Ryszarda Legutka a slovenského liberála Samuela Abraháma bude pretnúť tieto často paralelné svety. Nehovoriť o tých druhých medzi svojimi, ale zoči voči tým druhým predkladať svoje dôvody na posúdenie. Čo je podstatou sporu? Kde sa spor vedie? Kto stavia na dobrých základoch a kto na piesku: liberáli alebo konzervatívci?
Samuel Abrahám

Samuel Abrahám

Samuel Abrahám (1960) je rektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) a zároveň jedným z najvýznamnejších slovenských politológov. Študoval v Kanade na University of TorontoCarleton University, kde získal doktorát v odbore politickej filozofie a komparatívnej politiky. V roku 1990 bol pri založení katedry politológie na Univerzite Komenského. V rokoch 1996 – 2006 založil a viedol Výberový vzdelávací spolok. Od roku 1996 rediguje a vydáva časopis Kritika & Kontext. Je spoluzakladateľom združenia ECOLAS, ktoré združuje okolo 20 európskych vzdelávacích inštitúcií. Vydal knihy Pokus o analýzu slovenskej spoločnosti (Kalligram 2002) a Resetované Slovensko. Čistá teória vs. politická prax (Kalligram 2012), kde analyzuje vplyv politickej kultúry na politický život.
ryszard antoni legutko

Ryszard Legutko

Ryszard Antoni Legutko (1949 - ) has been described as one of the greatest conservative European thinkers of our time. He is a professor of philosophy at the Jagiellonian University in Krakow. He specializes in ancient and political philosophy. He has translated several Platonic dialogues into Polish. He has written over 20 books in which he critically comments on the contemporary political culture of democracy, liberalism and tolerance. His "Essay on the Polish Soul" (2008), in which he vividly depicts the loss of historical memory in contemporary Polish society, was highly acclaimed. In 2013, he published a monumental work Socrates - Philosophy of a Righteous Man, for which he was awarded the prestigious Józef Mackiewicz Prize. In 2007 he was Polish Minister of Education, and is currently a member of the European Parliament for the Law and Justice Party and a co-chairman of the Conservatives and Reformists Group.