Dá sa meniť slovenská spoločnosť umením, keď to nejde ani politikou? V politike súperia medzi sebou konzervatívci, liberáli, socialisti o to, čo je dobré pre spoločnosť. Súperia aj v umení umelci s rozličným svetonázorom o to, čo je naozaj krásne? Vplýva svetonázor umelca na kvalitu umeleckého diela? Zhodne sa kresťan s ateistom v otázke na hodnotné umelecké dielo?

Na prvý pohľad sa zdá, že umenie už nemá taký dosah na spoločnosť ako v minulosti. Verejnosť iba ťažko rozumie jeho moderným formám a s námahou v ňom hľadá krásu. Akoby moderné umenie už nechcelo povznášať dušu ku kráse, ale ju skôr vystrašiť, provokovať, či sa jej len jednoducho vysmiať. Je to pravda?  Veď súčasní umelci a kurátori si myslia, že umenie aj v dnešnej dobe stojí za to a môže zmeniť svet. Ale k čomu ho má zmeniť ? A čo je vlastne skutočné umenie? Po krátkej prestávke sa diskusia zmení na "Kurátorský battle", v ktorom si kurátorky Daniela Čarná a Alena Piatrová predstavia najlepšie diela "starého", nového i súčasného umenia.

V diskusii sa zhostí roly moderátorky Alena Piatrová. Neskôr vystúpi v "kurátorskom betli".    

Don Camillo

Vlastným menom Kamil Dráb študoval teológiu v Bratislave, Tuchowe a Krakove. Ako  grékokatolícky kňaz pôsobil v Starej Ľubovni a v Toronte. V roku 2005 začal v rímskom Centro Aletti pod vedením jezuitov o. kard. T. Špidlíka a o. M. Rupnika študovať sakrálne umenie so špecializáciou na mozaiku. V súčastnosti sa popri pastoračnej činnosti aktívne venuje umeleckej tvorbe. Don Camillo je spoluautorom projektu Centro Arte, ktorý chce byť slovenským náprotivkom talianskeho Centra Aletti.

Daniela Čarná

Daniela Čarná študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Od roku 2002 pôsobí v Galérii mesta Bratislavy ako kurátorka a galerijná pedagogička. Kurátorsky pripravila viacero autorských a tematických výstav. Je autorkou niekoľkých publikácií (Z mesta von, 2007; Igor Kalný (s J. Valochom), 2008; Po stopách umenia, 2009; Michal Kern, 2011). Inicovala celoslovenský vzdelávací projekt GMB pre školy Umenie zblízka, je členkou medzinárodnej asociácie kritikov AICA. V Knižke „PO STOPÁCH UMENIA“  približuje kurátorka Daniela Čarná slovenské umenie 20. a 21. storočia detskému čitateľovi od predškolského veku, a sprostredkovane aj rodičom a všetkým, ktorí tvorivosť vnímajú ako dôležitú súčasť života. Súčasný projekt Daniely Čarnej „UMENIE DUCHA / Návrat súčasného umenia do chrámu“ (pdf)v jezuitskej kaplnke v Piešťanoch  vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo.

Zora Jaurová

Umelecká manažérka Zora Jaurová vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V r. 2004-2008 pracovala ako riaditeľka národnej kancelárie európskeho grantového programu Kultúra a zastávala post viceprezidentky Culture Action Europe.  V roku 2008 bola vymenovaná do funkcie umeleckej riaditeľky projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes pôsobí ako producentka, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Nedávno prekvapila spolu s tímom umeleckých manažérov, umelcov a aktivistov uvedením projektu„Mestské centrum Stará Tržnica“.

Ján Šicko

Ján Šicko získal doktorát z grafického dizajnu, jeho tvorba však výrazne zasahuje do oblasti nových médií. V minulosti sa intenzívne venoval VJ-ingu, na niekoľkých ročníkoch festivalu Wilsonic túto skúsenosť sprostredkoval svojim študentom. Učí na Vysokej škole výtvarných umení, kde vedie laboratórium multimédií. Svoje multimediálne projekty pravidelne uvádza na bohoslužbách Cirkvi Bratskej ako sprievod k príhovorom Daniela Pastirčáka. V roku 2009 založil štúdio DevKid.

Alena Piatrová

Alena Piatrová

Alena Piatrová is an art historian, mainly devoted to liturgical art and the issue of contemporary visual art in the liturgical space. She is a curator of several exhibition projects, active in publishing, and also works as an external lecturer at the Department of Scenography at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Alena is a diocesan curator - former curator for the Trnava Archdiocese, director of the Institute of Christian Culture at the Faculty of Arts of the Trnava University of Technology and a member of the Council for Science, Education and Culture of the Bishops' Conference of Slovakia.