Daniela Čarná

Daniela Čarná študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Od roku 2002 pôsobí v Galérii mesta Bratislavy ako kurátorka a galerijná pedagogička. Kurátorsky pripravila viacero autorských a tematických výstav. Je autorkou niekoľkých publikácií (Z mesta von, 2007; Igor Kalný (s J. Valochom), 2008; Po stopách umenia, 2009; Michal Kern, 2011). Inicovala celoslovenský vzdelávací projekt GMB pre školy Umenie zblízka, je členkou medzinárodnej asociácie kritikov AICA. V Knižke „PO STOPÁCH UMENIA“  približuje kurátorka Daniela Čarná slovenské umenie 20. a 21. storočia detskému čitateľovi od predškolského veku, a sprostredkovane aj rodičom a všetkým, ktorí tvorivosť vnímajú ako dôležitú súčasť života. Súčasný projekt Daniely Čarnej „UMENIE DUCHA / Návrat súčasného umenia do chrámu“ (pdf)v jezuitskej kaplnke v Piešťanoch  vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo.