urbancok.jpg

Ľubomír Urbančok

Ľubomír Urbančok, po práci astronóma, vstúpil v roku 2011 do kňazského seminára v Bratislave, kde študoval filozofiu na RKCMBF UK. Následne študoval teológiu na Pápežskej Univerzite sv. Kríža v Ríme. Pôsobil vo farnosti Komárno a ako osobný sekretár Trnavského arcibiskupa. V súčasnosti študuje dogmatickú teológiu na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského, Angelicum v Ríme, kde sa špecializuje na vývoj náuky o Cirkvi v teológii 20. storočia. V roku 2019 ho Trnavský arcibiskup poveril starostlivosťou o veriacich pre mimoriadnu formu rímskeho rítu.