Tomas_Krampl.jpg

Tomáš Krampl

Poverený p. arcibiskupom od 1.7.2018 duchovnou starostlivosťou a pastoráciou o študentov na Svoradove. Predtým pôsobil ako kaplán v Bratislave-Podunajských Biskupiciach (2011-12), v Senci (2012-16) a v Šamoríne (2016-18). Momentálne je kaplánom vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Vyštudoval klasickú archeológiu a históriu na Trnavskej univerzite v rokoch 1998-2004 a potom katolícku teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 2005-2011. Obľubuje kresťanskú spiritualitu, hory a cestovanie, cyklistiku a botaniku. Inšpiruje ho krásna architektúra a hodnotné umenia, no najviac zákutia ľudskej duše. Na internáte sa stará o celkový formačný program, o duchovnú službu a pastoráciu, o e-mailovú schránku Svoradova a spravuje prijímanie študentov.