Prachár final.jpg

Marián Prachár

Študoval Teológiu na bratislavskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, kde štúdium dokončil v roku 1974 a stal sa kňazom. Následne pôsobil vo viacerých farnostiach na západnom Slovensku. Svoje teologické štúdium doplnil vo Viedni kde získal titul doktora teológie (ThDr.) v roku 1993. Od roku 2009 vo správca farnosti v Rusovciach, kde pôsobí aj občianske združenie Vitus, ktorého je predsedom, ktoré sa venuje rekonštrukcii dvoch rusovských kostolov, prevádzkovaniu pastoračného centra a organizovaniu kultúrnych akcií. Otec Marián sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským problémom.

Fotografia zdroj: tyzden.sk