Vladimír Juhás

Vladimír Juhás

doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD. absolvoval štúdium filozofie a teológie na Univerzite Komenského. Svoju dizertačnú prácu obhájil na Papežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Od roku 2008 prednáša dogmatiku na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a je redaktorom recenzovaného časopisu Verba Theologica.