• Chcem evanjelizovať, nestačí mi Biblia?
  • Potrebuje viera rozumové zdôvodnenia?
  • Čo je to Zjavenie, tradícia, magistérium... a je to dôležité?

Ako zdôvodniť vieru v dnešných časoch? Na túto otázku budú odpovedať významní slovenskí a českí teológovia, ktorí v diskusii predstavia ich spoločné dielo z oblasti fundamentálnej teológie s príznačným názvom Vydajte dôvod vašej nádeje (CDK, 2023). Zaoberajú sa v ňom hlavnými oblasťami katolíckej viery (Zjavením, Písmom, tradíciou, magistériom...) v kontexte vývoja teologického myslenia po II. Vatikánskom koncile. Prečo potrebujeme zdôvodňovať, čomu veríme? Ako môžeme viesť zmysluplný dialóg zo svetom a neoslabovať pritom jasnosť a naliehavosť kresťanskej odpovede? Aké výzvy, pokušenia či príležitosti stoja pred Cirkvou dnes?

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

Prihlás sa ako náš dobrovoľník a získaj vstup zadarmo!

Buy a ticket!

Ticket Festival ticket Streaming ticket

Introducing our speakers!

2021-08-27 16-59

Pavol Hrabovecký

Pavol Hrabovecký je kňazom Košickej arcidiecézy a prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Prednáša Fundamentálnu teológiu a Ekumenizmus. Venuje sa apologetike a štúdiu G.K. Chestertona, C.S. Lewisa, J.R.R. Tolkiena a J. H. Newmana. Donedávna pôsobil ako šéfredaktor časopisu Verbum - časopisu pre kresťanskú kultúru.

Vladimír Juhás

Vladimír Juhás

doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD. absolvoval štúdium filozofie a teológie na Univerzite Komenského. Svoju dizertačnú prácu obhájil na Papežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Od roku 2008 prednáša dogmatiku na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a je redaktorom recenzovaného časopisu Verba Theologica.

Josef Mikulášek

Josef Mikulášek

Josef Mikulášek je kňazom olomouckej arcidiecézy a odborným asistentem na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje fundamentálnu teológiu a teologickú metódu. V roce 2017 obhájil dizertačnú prácu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme.

František Štěch

František Štěch

Je teológ a akademik. Študium začínal na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budejicoviach, kde získal aj doktorát a tiež prednášal fundamentálnu a systematickú teológiu. Momentálne pôsobí na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

He graduated in philosophy at Trnava University. He serves as the President of the Ladislav Hanus Fellowship and co-organizes the Bratislava / Košice Hanus days festival. He is the editor-in-chief of Verbum, a magazine for contemporary Christian culture. He also works as a script editor for the RTVS discussion program Do kríža and is also involved in civic activities, especially in the field of pro-life.