Josef Mikulášek

Josef Mikulášek

Josef Mikulášek je kňazom olomouckej arcidiecézy a odborným asistentem na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje fundamentálnu teológiu a teologickú metódu. V roce 2017 obhájil dizertačnú prácu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme.